Kancelaria Notarialna
Jakub Mrugalski Notariusz

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Jakub

Mrugalski

ul. Kościuszki 9/3
62-100

Wągrowiec

tel.:
67 262 99 35, 571 237 307
www:
notariusz-wagrowiec.com.pl
Godziny pracy:
  • poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności w innych dniach i godzinach.

OPŁATY POBIERANE PRZEZ NOTARIUSZA

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT). Stawki taksy notarialnej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.
Pobrane podatki i opłaty notariusz przekazuje na rachunki bankowe urzędu skarbowego oraz właściwych sądów rejonowych.

W celu ustalenia wysokości opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach czynności notarialnych jest nieodpłatne.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.